Gefreesde bouwpakketten

CNC GEFREESDE BOUWPAKKETTEN

Caledonia YawlDe Bootbouwer levert bouwpakketten voor boten van uiteenlopende types en ontwerpers. Kenmerkend voor een bouwpakket is de manier waarop het plaatmateriaal wordt geleverd. Dat is namelijk al voorbewerkt met behulp van een computer gestuurde freesmachine.
Beniguet

Een bouwpakket biedt een aantal voordelen:

- het aantal bouwuren wordt beperkt, waardoor het project voor wat betreft de benodigde tijd beter te overzien is

- werkzaamheden waarvoor een verdergaande kennis van het bouwen nodig is kunnen geheel of gedeeltelijk vervallen

- het risico op fouten tijdens de bouw wordt sterk verkleind.