Gereedschap

Om bij het bouwen van een boot een optimaal resultaat te bereiken en -misschien nog wel belangrijker- plezier in het werk te hebben is goed gereedschap erg belangrijk.
De Bootbouwer heeft een collectie samengesteld die speciaal is afgestemd op gebruik in de botenbouw. In de eerste plaats gaat het daarbij om een een aantal bijzondere gereedschappen die elders niet of moeilijk te vinden zijn. Om de bouwer een compleet pakket te kunnen bieden wordt deze verzameling specials aangevuld met een aantal meer algemene gereedschappen, waarbij een selectie is gemaakt op grond van kwaliteit en betaalbaarheid.